Questionnaire 1 of 1

Ebaluazioa_Hizkuntza estrategiak kirolean_osoa

Moduluko atal honekin bukatzeko ebaluazio bat duzu jarraian. Galdetegi honek ikastaro honetan zehar landutakoa birpasatu, eta edukiak barneratu dituzun jakiteko balioko dizu.

Moduluaren bukaeran ziurtagiria eskuratzeko nahitaezkoa izango duzu ebaluazio hau gainditzea. Horretarako, 10 galderetatik gutxienez 7 erantzun behar dituzu ondo. Lehenengoan gainditzen ez baduzu, lasai, behar beste saiakera izango dituzu galderak erantzuteko.

Aurrera!