6. Aginduak

Unitate honetan, aginduak nola eman ikasiko dugu. Bertan, nola erabili, egoera baten ikusi eta ariketa batzuk egingo dituzu kontzeptuak hobeto barneratzeko.

5. Transitiboa

Trantsitiboa nola erabili ikasiko duzu unitate honetan eszena baten bidez lehenengo, kontzeptuak barneratzeko teoria batekin eta kontzeptuak finkatzeko ariketa batzuekin.

4. Egon aditza

Unitate honetan Egon aditzarekin lan egingo duzu. Eszena bat ikusiko duzu eta gero ariketa batzuk egingo dituzu kontzeptuak barneratzeko.

3. Izan aditza 2

Unitate honetan Izan aditzaren inguruan jardungo dugu. Izan aditzaren inguruan aktibitate desberdinak egingo dituzue.

2. Izan aditza

Unitate honetan Izan aditzaren inguruan jardungo dugu. Izan aditzaren inguruan aktibitate desberdinak egingo dituzue.

1. Agurrak

Unitate honetan euskaraz nola agurtuaz arituko gara. Bertan, egoera bat ikusiko duzu, Haiserako eta amaierako agurrak eta erantzunak nola eman ikusiko dugu. Ondoren, ariketa batzuk