1.Sarrera / Introducción

Kokapena / ContextoKokapen gisa, Jokatu: euskararen erabilera sustatzen moduluan landutako gako nagusiak laburbilduko ditugu lehenik. A modo de contextualización, resumimos en primer lugar las principales

1. Sarrera

KokapenaKokapen gisa, Jokatu: euskararen erabilera sustatzen moduluan landutako gako nagusiak laburbilduko ditugu lehenik. Hizkuntza eta jendartearen arteko elkarreraginaz ohartuta, gure jarrera eta portaeretan eragina duten