5. Erabilera ez sexista egiteko aholku batzuk

5. Erabilera ez sexista egiteko aholku batzuk5.1 Aholkuak • Hizkuntzaren erabilera sexistaren gaineko kontzientzia hartu eta lankideengan zabaldu • Hizkuntza eta errealitatearen arteko harreman zuzena

4.3 Jarduera praktikoa

4. Sexismoa hizkuntzaren erabileran4.3 Jarduera praktikoa Jarraian dauden adierazpenetatik, aukeratu sexistak iruditzen zaizkizunak. ARIKETAK

4.2 Sexismoa hizkuntzaren erabileran

4. Sexismoa hizkuntzaren erabileran4.2 Sexismoa hizkuntzaren erabileran Sexismoa Bere sexua soilik kontutan hartuta, emakumeari egokitutako rol eta gaitasuna. Gure sozietatean emakumea edo gizona izatea ez

3.7 Jarduera praktikoa

3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.7 Jarduera praktikoa Izena duen guztia omen da esaten da mitologiaz hitz egiten dugunean. Hau da, izena baldin badu, izan daitekeelako ustea

3.6 Androzentrismoa: hitzen eratorriak

3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.6 Androzentrismoa: hitzen eratorriak Badira hitz batzuk jatorri maskulinoa dutenak, baina emakume zein gizonak identifikatzeko erabiltzen direnak. Jarraian adibide bi dituzu, bata

3.5 Androzentrismoa: gizona erdigune

3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.5 Androzentrismoa: gizona erdigune Ikusi dugu generoa duten hizkuntzetan nabarmenagoa izan daitekeela maskulinoaren presentzia nagusitzea, modu orokorrean erabiltzeko joera dagoelako. Eta hala

3.4 Jarduera praktikoa

3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.4 Jarduera praktikoa Nola berridatziko zenituzke jarraian dituzun adierazpenak genero femeninoa diskurtsotik at utzi gabe? Hutsuneak bete. ARIKETAK

3.3 Androzentrismoa: simetria hizkuntzan

3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.3 Androzentrismoa: simetria hizkuntzan Azaldu dugunez, nahiz eta generoa aipatu ez, mezuaren hartzaileak irudikatzen du atzean dagoen figura maskulino edo femeninoa, diskurtsoaren

3.2 Androzentrismoa: generoa hizkuntzan

3. Androzentrismoa hizkuntzaren erabileran3.2 Androzentrismoa: generoa hizkuntzan Generoa duten hizkuntzetan oso nabarmena izaten da maskulinoaren nagusitasuna, modu orokorrean edo neutro gisa erabiltzeko joera dagoelako. Los