1. Kirol arloko terminologia

Kirol arloko terminologia lantzeko hiztegi bat duzu jarraian. ABDEGHAbiadura Velocidad Aldagela Vestuario Aisialdiko kirol Deporte recreativo Atsedenaldia Descanso Arbitro Árbitro Ariketa fisikoa Actividad física Aurkari

5. Transitiboa

Trantsitiboa nola erabili ikasiko duzu unitate honetan eszena baten bidez lehenengo, kontzeptuak barneratzeko teoria batekin eta kontzeptuak finkatzeko ariketa batzuekin.

4. Egon aditza

Unitate honetan Egon aditzarekin lan egingo duzu. Eszena bat ikusiko duzu eta gero ariketa batzuk egingo dituzu kontzeptuak barneratzeko.

3. Izan aditza 2

Unitate honetan Izan aditzaren inguruan jardungo dugu. Izan aditzaren inguruan aktibitate desberdinak egingo dituzue. Unitate honetan internet-en dagoen informazio eta edukietara heltzeko beharrezko ditugun tresna

2. Izan aditza

Unitate honetan Izan aditzaren inguruan jardungo dugu. Izan aditzaren inguruan aktibitate desberdinak egingo dituzue.

1. Agurrak

Unitate honetan euskaraz nola agurtuaz arituko gara. Bertan, egoera bat ikusiko duzu, Haiserako eta amaierako agurrak eta erantzunak nola eman ikusiko dugu. Ondoren, ariketa batzuk

5. Transitiboa

Pilula honetan aditz trantsitiboa ezagutuko dugu, singularrean eta pluralean erabilita. En esta píldora conoceremos el verbo transitivo, utilizado en singular y plural.

4. Egon aditza

Egon aditza nola erabili ikasiko dugu atal honetan. Honekin batera, erakusleak eta lekuzko aditzlagunak landuko ditugu. En esta sección aprenderemos cómo utilizar el verbo estar.

3. Izan aditza 2

Izan aditzaren beste formak ezagutuko ditugu atal honetan: lehenaldia eta geroaldia. Horrez gain, adibide batzuk ere dituzu ikusgai. En este apartado conoceremos las otras formas

2. Izan aditza

Pilula honetan izan aditzaren formak landuko ditugu. Honekin batera, izan aditzarekin baiezko eta ezezko esaldiak nola sortu, eta galderak nola egin ikasiko dugu. En esta