5. Transitiboa

Pilula honetan aditz trantsitiboa ezagutuko dugu, singularrean eta pluralean erabilita. En esta píldora conoceremos el verbo transitivo, utilizado en singular y plural.

4. Egon aditza

Egon aditza nola erabili ikasiko dugu atal honetan. Honekin batera, erakusleak eta lekuzko aditzlagunak landuko ditugu. En esta sección aprenderemos cómo utilizar el verbo estar.

3. Izan aditza 2

Izan aditzaren beste formak ezagutuko ditugu atal honetan: lehenaldia eta geroaldia. Horrez gain, adibide batzuk ere dituzu ikusgai. En este apartado conoceremos las otras formas

2. Izan aditza

Pilula honetan izan aditzaren formak landuko ditugu. Honekin batera, izan aditzarekin baiezko eta ezezko esaldiak nola sortu, eta galderak nola egin ikasiko dugu. En esta

1. Agurrak

Lehen pilula honetan euskaraz nola agurtu dezakegun ikusiko dugu: hasierako eta amaierako agurrak, eta erantzun motak aztertuko ditugu. En esta primera píldora veremos cómo podemos