4.2. Sexismoa hizkuntzaren erabileran

Sexismoa Bere sexua soilik kontutan hartuta, emakumeari egokitutako rol eta gaitasuna. Gure sozietatean emakumea edo gizona izatea ez da berdin baloratzen; genero bakoitzari ezaugarri ezberdinak

3.7. Jarduera praktikoa

Izena duen guztia omen da esaten da mitologiaz hitz egiten dugunean. Hau da, izena baldin badu, izan daitekeelako ustea zabaltzen duen esaera izango litzateke. Esaldi

3.6. Androzentrismoa: hitzen eratorriak

Badira hitz batzuk jatorri maskulinoa dutenak, baina emakume zein gizonak identifikatzeko erabiltzen direnak. Jarraian adibide bi dituzu, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz: Badaude hitz horiek

3.5. Androzentrismoa: gizona erdigune

Ikusi dugu generoa duten hizkuntzetan nabarmenagoa izan daitekeela maskulinoaren presentzia nagusitzea, modu orokorrean erabiltzeko joera dagoelako. Eta hala ere, euskararen kasuan, nahiz eta generoa adierazteko

3.4. Jarduera praktikoa

Nola berridatziko zenituzke jarraian dituzun adierazpenak genero femeninoa diskurtsotik at utzi gabe? Hutsuneak bete. ARIKETAK

3.3. Androzentrismoa: simetria hizkuntzan

Azaldu dugunez, nahiz eta generoa aipatu ez, mezuaren hartzaileak irudikatzen du atzean dagoen figura maskulino edo femeninoa, diskurtsoaren arabera. Abokatuak gaur goizean eman du prentsaurrekoa.

3.2. Androzentrismoa: generoa hizkuntzan

Generoa duten hizkuntzetan oso nabarmena izaten da maskulinoaren nagusitasuna, modu orokorrean edo neutro gisa erabiltzeko joera dagoelako. Los creativos del departamento de marketing se reúnen

2.3. Jarduera praktikoa

Jarraian bi testu dituzu, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz. Aukeratu bi testuetan pertsonen generoari erreferentzia egiten dioten hitzak: ARIKETAK

2.2. Generoa hizkuntzan

Biologikoki sexu jakin batekin jaiotzen garela eztabaida ezina da. Baina hortik aurrera egindako sailkapen eta asignazio guztiak naturalak direnik ezin dugu esan. Sozialki bitan sailkatutako