Oinarrizko euskara / Urgatzi

Hizkuntza: Euskara
Bidane Gartzia · 2021-11-15

Kaixo! Hemen aurkituko duzu baliabideari buruzko informazioa

Aurkezpena

Grupo Urgatzi, besteak beste, hizkuntzarekin konprometitutako enpresa izateagatik ezaugarritzen da.

2014 urtean hasi ziren euskara bultzatzeko Plan Estrategikoak ezartzen enpresan, eta ordutik asko izan dira egindako aurrerapenak.

Euskara Planean finkatutako helburuak burutzeko, baliabide eta tresna ugari eskaintzen ditu Urgatzik, esaterako, jarraian ditugun pilulak. Hauen bidez, bi helburu lortu ditzakezu: batetik, oinarrizko euskara barneratu eta praktikan jartzeko baliabideak; eta bestetik eguneroko lanean eukara gehiago eta hobeto erabiltzeko laguntza daukazu hemen.

Presentación

Grupo Urgatzi  se caracteriza también por ser una empresa comprometida con el euskera. 

La implantación de los Planes Estratégicos para el impulso del euskera en la empresa se iniciaron en 2014, y desde entonces, se ha avanzado mucho en esta dirección.

Urgatzi ofrece una amplia gama de recursos y herramientas para llevar a cabo los objetivos marcados dentro del Plan de Euskera, tales como las  píldoras que se presentan a continuación.  Por medio de esta herramienta podrás  acceder a  recursos que te ayudarán a interiorizar y poner en práctica el euskera básico; y por otra parte,  utilizar recursos para poder utilizar más y de manera más eficiente el euskera en tu día a día en el trabajo.

Helburuak

Pilula hauen helburu orokorra euskararen erabilera areagotzea da; barne mailako lan harremanetan (lankideen artean) zein kanpo harremanetan (erabiltzaile eta bezeroekin).

Objetivos

El objetivo general de estas píldoras es aumentar el uso del euskera tanto en las relaciones laborales internas (entre el personal) como externas (con familias y clientela).

Urgatziko langile guztiek

beti euskaraz agurtzea.

Ahozko zein idatzizko

euskararen erabilera areagotzea.

Erabiltzaile eta familiekin komunikatzerakoan

euskararen presentzia bermatzea.

Saludar siempre en euskera

a todo el personal de Urgatzi.

Incrementar el uso del euskera

tanto oral como escrito.

Garantizar la presencia

en la comunicación con personas usuarias y familias.

Egitura eta metodologia

Prestakuntza pilula hauek online izango dituzu eskuragarri eta edozein gailutik sartuta edukia ikusgai izango duzu; ordenagailu, tablet zein mugikorretik.

Online modalitateak malgutasun handia eskaintzen digu, pertsona bakoitzak kudeatu ditzakeelako bere dedikazio espazio eta denbora.

Baliabide hauek hainbat pilulatan egituratuta daude, gaiaren arabera, hizkuntzaren aspektu ezberdinak lantzeko diseinatuak.

Pilula bakoitzak eduki teoriko zehatz bat lantzen du, eta hau modu praktikoan erakusteko eszenak jasotzen dituen bideoak ditu; horrez gain, ariketa praktikoak eta baliabideen atalak ditu, landutako hiztegia eta bideoetako elkarrizketen itzulpenak jasotzen dituenak.

Nabigazioa ez da lineala; beraz, edozein pilulatan sartu zaitezke nahi duzun momentuan.

Estructura y metodología

Estas píldoras formativas estarán disponibles online y el contenido se visualizará accediendo desde cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tablet o móvil.

La modalidad online nos ofrece una gran flexibilidad, ya que cada persona puede gestionar su espacio y tiempo de dedicación.

Estos recursos están estructurados en varias píldoras diseñadas para trabajar diferentes aspectos del lenguaje en función de la temática.

Cada píldora trabaja un contenido teórico concreto, y para mostrarlo de forma práctica contiene vídeos con escenas, además de ejercicios prácticos y apartados de recursos que recogen el vocabulario trabajado y las traducciones de los diálogos de los vídeos.

La navegación no es lineal, por lo que puedes entrar en cualquier píldora en el momento que quieras.

Ikastaroaren Edukia

Zabaldu guztiak

Irakasleari buruz

Bidane Gartzia

20 Ikastaroak

Inskribatu gabe
Ikastaro hau itxita dago

Ikastaroak ditu:

  • 6 Ikasgai
  • 18 Gai