Kaixo! Hemen aurkituko duzu euskara pilulei buruzko informazioa

Sarrera

Bizkaian Kirola ere Euskaraz BIKEE proiekturako pilula digitalak ditugu eskuartean. 

Pilula hauen helburua kirolarekin zuzeneko harremana duten kideei teknikoki euskaraz jarduteko baliabideak ematea da. 

Pilula hauek lehenengo atal teorikoa izango dute, eta ondoren, hori praktikan jartzeko ariketa batzuk izango dira. 

Pilula honetan kirol arloko hizkera landuko dugu lehenik, eta ondoren ariketak egingo ditugu.

Introducción

Estas son algunas píldoras digitales para el proyecto Bizkaian Kirola ere Euskaraz BIKEE.

El objetivo de estas píldoras es dotar a los miembros que tienen contacto directo con el deporte de recursos para que técnicamente se comporten en euskera. 

Estas píldoras tendrán un primer apartado teórico, seguido de una serie de ejercicios para ponerlo en práctica.

En esta píldora trabajaremos primero el lenguaje deportivo y después haremos ejercicios.

 • Kirol-erakundearen zuzendaritza / Dirección de la entidad deportiva
 • Teknikariak / Técnicos/as
 • Familiak / Familias

Kirol-erakunde baten inguruko gertakarien arduradunak dira legezko ondorioetarako.
Erakundean lan egiten dutenak gidatzeko jarraibideak ezartzen dituzte.

Son responsables a efectos legales de los hechos acaecidos en el entorno de una entidad deportiva.
Establecen pautas para guiar a quienes trabajan en la organización.

Harreman zuzena dute kirolariekin, eta entrenamendu eta lehiaketetako arduradunak dira.

Tienen contacto directo con los/as deportistas y son responsables de entrenamientos y competiciones.

Kirol esparruari dagokionez, funtsezko rola betetzen dute gurasoek edo legezko tutoretza dutenek, haien seme-alaben gidatzeaz, laguntzeaz, prebenitzeaz, hezteaz eta babesteaz gain. Garrantzi handikoa da konplizitatea eta laguntza adieraztea entrenatzaileak, bereziki, eta kirol-erakundeak, oro har, ezarritako jarraibideekin.

En cuanto al ámbito deportivo, desempeñan un rol fundamental los padres o las madres o quienes ejercen la tutela legal, además de conducir, ayudar, prevenir, educar y proteger a sus hijos e hijas. Es importante mostrar complicidad y apoyo con las pautas marcadas por el/a entrenador/a en particular y por la entidad deportiva en general.

Helburuak

Euskararen erabilera eta sentsibilizazioa

areagotzea kirolarien artean.

Hizkuntza-baliabideak eskaintzea

kirolari zein entrenatzaileei euren jardunean euskaraz egiteko.

Kirol-eremuko hizkera teknikoa

lantzea egunerokoan hizkuntza oztoporik ez izateko.

Ikastaroaren Edukia

Zabaldu guztiak

Irakasleari buruz

Bidane Gartzia

20 Ikastaroak

Inskribatu gabe
Ikastaro hau itxita dago

Ikastaroak ditu:

 • 1 Ikasgaia
 • 3 Gai
 • Ikastaroaren Edukia

  Zabaldu guztiak
 • Tutoretza eta komunikazio kanalak

  Tutorearen etengabeko jarraipena eta laguntza izango duzu ikastaro osoan zehar. Edozein momentutan komunikatu zaitezke berarekin; plataformaren azpikaldean duzu irakasleari mezua bidaltzeko aukera.

  Bestelako edozein zalantza argitzeko info@orein.eus posta elektronikora ere idatzi dezakezu.